Kategorie: Wszystkie | religie świata | starożytne wierzenia
RSS

starożytne wierzenia

piątek, 29 sierpnia 2014
Pochodzenie cywilizacji chińskiej nieodłącznie związane jest ze sprzyjającymi warunkami geograficznymi. Na ogromną powierzchnię Chin składają się trzy strefy systemów eko-geograficznych. Umiarkowany pas północnochiński, ze swymi żyznymi równinami, nawożonymi przez bogactwo napływów z Żółtej Rzeki pozwolił na uprawy prosa, konopi, drzew owocowych, drzew morwowych i łąk, na których rozwinęły się dzikie i udomowione gatunki zwierząt oraz ludzkie domostwa. Tereny te jednak regularnie nękały ostre zimy, powodzie i susze. Pas południowochińki stanowi drugą strefę o stałym, łagodnym i wilgotnym klimacie, ze strefami zalewowymi rzeki Jangcy, które pozwalały na rozwinięcie upraw całorocznych. Wodny system uprawny, sprzyjał hodowli ryżu, fasoli, lotosu, bambusa, ryb i żółwi. Trzecia strefa to pas głęboko-południowochiński, o wybrzeżu obfitującym w ryby i ekosystemie tropikalnym.Zróżnicowanie naturalne stworzyło społeczność o podobnym poziomie rozwoju ekonomicznego, ale o różnych systemach kulturowych. Najwcześniejsze znane osiedla to neolityczne skupiska kultury Yangshao, w Banpo niedaleko Xian na północy, a także Hemadu w prowincji Zhejiang na południowym wschodzie. Ludność neolityczna Chin północnych miała cechy mongoloidalne i nie przejawiała znacznego zróżnicowania etnicznego. T jednorodność wskazuje, że w czasach neolitu nie było migracji do Chin północnych z sąsiednich regionów. Pierwsze państwo Chińskie, Shang, powstało w pasie biogeograficznym Chin północnych. Wykształciło się ono z kultury Longshan prowincji Henan, i stało się bardzo ważne w erze dotd niespotykanego rozwoju kultury i technologii.
środa, 30 października 2013
Grecy wierzyli w wielu bogów, którzy wyglądem i zachowaniem przypominali ludzi. Bogowie ci żyli na Olimpie (najwyższej górze w Grecji), a przed wścibskim wzorkiem ludzi chroniła ich mgła.
niedziela, 27 października 2013
W starożytnej Mezopotamii czczono wielu bogów przypominających ludzi. Religia ta charakteryzowała się antropomorfizmem – wyobrażaniem sobie bogów na podobieństwo człowieka.