Kategorie: Wszystkie | religie świata | starożytne wierzenia
RSS
środa, 09 lipca 2014
Główne wyspy japońskie zamieszkałe są co najmniej od 50 000 lat. Około 12 000 lat temu japonia połączona była z kontynentem: Koreą od południa i Sachalinem na północy. Połączenia te pozwalały na wędrówki lódów i osiedlenie się w Japonii. Ślady kolejnych fal ludów, które przybywały do Japonii archeologowie dzielą na: starszą epokę kamienia (50 000 - 12 000 p.n.e.), kulturę Yomon (11 000 - 300 p.n.e.) i kulturę Yayoi (300 p.n.e. - 300 n.e.). Miejsca związane z kulturą Yomon można znaleźć w całej Japonii, szczególnie jednak w północnej części wyspy Honsiu. Natomiast osady późniejszego ludu Yayoi pierwotnie skupiały się na Kiusiu, Sikoku i półwyspie Kii na południe od Osaki i Nary. Bliskość Korei wskazuje na bliski związek rasowy z tym ludem. Lud Yayoi uważany jest za głównych kulturowych i rasowych przodków obecnej ludności Japonii, z wyjątkiem niewielkiej grupy Ajnów, liczącej około 20000 ludzi, zamieszkujących północną wyspę Hokkaido. Ajnowie prawdopodobnie stanowią pozostałość ludu Yomon.