Kategorie: Wszystkie | religie świata | starożytne wierzenia
RSS
czwartek, 23 października 2014
Około 1800 roku p.n.e., szczep Abraha­ma wyruszył do Kanaanu, Ziemi Obie­canej w Palestynie. Abraham i jego po­tomkowie zawarli wówczas przymierze z Bogiem. Abraham, Izaak i Jakub byli patriarchami judaizmu, pierwszej religii monoteistycznej. Czcili jedynego Boga, Jahwe.
piątek, 29 sierpnia 2014
Pochodzenie cywilizacji chińskiej nieodłącznie związane jest ze sprzyjającymi warunkami geograficznymi. Na ogromną powierzchnię Chin składają się trzy strefy systemów eko-geograficznych. Umiarkowany pas północnochiński, ze swymi żyznymi równinami, nawożonymi przez bogactwo napływów z Żółtej Rzeki pozwolił na uprawy prosa, konopi, drzew owocowych, drzew morwowych i łąk, na których rozwinęły się dzikie i udomowione gatunki zwierząt oraz ludzkie domostwa. Tereny te jednak regularnie nękały ostre zimy, powodzie i susze. Pas południowochińki stanowi drugą strefę o stałym, łagodnym i wilgotnym klimacie, ze strefami zalewowymi rzeki Jangcy, które pozwalały na rozwinięcie upraw całorocznych. Wodny system uprawny, sprzyjał hodowli ryżu, fasoli, lotosu, bambusa, ryb i żółwi. Trzecia strefa to pas głęboko-południowochiński, o wybrzeżu obfitującym w ryby i ekosystemie tropikalnym.Zróżnicowanie naturalne stworzyło społeczność o podobnym poziomie rozwoju ekonomicznego, ale o różnych systemach kulturowych. Najwcześniejsze znane osiedla to neolityczne skupiska kultury Yangshao, w Banpo niedaleko Xian na północy, a także Hemadu w prowincji Zhejiang na południowym wschodzie. Ludność neolityczna Chin północnych miała cechy mongoloidalne i nie przejawiała znacznego zróżnicowania etnicznego. T jednorodność wskazuje, że w czasach neolitu nie było migracji do Chin północnych z sąsiednich regionów. Pierwsze państwo Chińskie, Shang, powstało w pasie biogeograficznym Chin północnych. Wykształciło się ono z kultury Longshan prowincji Henan, i stało się bardzo ważne w erze dotd niespotykanego rozwoju kultury i technologii.
środa, 09 lipca 2014
Główne wyspy japońskie zamieszkałe są co najmniej od 50 000 lat. Około 12 000 lat temu japonia połączona była z kontynentem: Koreą od południa i Sachalinem na północy. Połączenia te pozwalały na wędrówki lódów i osiedlenie się w Japonii. Ślady kolejnych fal ludów, które przybywały do Japonii archeologowie dzielą na: starszą epokę kamienia (50 000 - 12 000 p.n.e.), kulturę Yomon (11 000 - 300 p.n.e.) i kulturę Yayoi (300 p.n.e. - 300 n.e.). Miejsca związane z kulturą Yomon można znaleźć w całej Japonii, szczególnie jednak w północnej części wyspy Honsiu. Natomiast osady późniejszego ludu Yayoi pierwotnie skupiały się na Kiusiu, Sikoku i półwyspie Kii na południe od Osaki i Nary. Bliskość Korei wskazuje na bliski związek rasowy z tym ludem. Lud Yayoi uważany jest za głównych kulturowych i rasowych przodków obecnej ludności Japonii, z wyjątkiem niewielkiej grupy Ajnów, liczącej około 20000 ludzi, zamieszkujących północną wyspę Hokkaido. Ajnowie prawdopodobnie stanowią pozostałość ludu Yomon.
poniedziałek, 07 kwietnia 2014
Uważa się, że sztukę szamanów, którzy w stanie transu podróżują do niewidzialnych światów, by rozwiązywać problemy ziemskiego życia Korzenie Mitów Kosmos szamana mongolskiego ma strukturę pionową: na górze jest Błękitne Wieczne Niebo, na dole zaś Matka Ziemia. Ojciec niebios rządzi 99 królestwami (tngri), z których 55 mieści się na zachodzie, 44 zaś – na wschodzie. Dziedzina Matki Ziemi składa się z 77 takich tngri, a wszystkie z tych królestw połączone są ze sobą i ożywia je sieć życia, w której każda żywa istota, na górze i na dole, pełni swą własną rolę. Całość ma kształt kosmicznego drzewa, które sięga gałęziami wyżej i niżej, między poziomami są dziury, przez które wspiąć się może szaman.
poniedziałek, 23 grudnia 2013
Na początku istniała Ginnungagap – ziejąca otchłań. Na południe od niej leżała ognista kraina Muspell, na północy zaś lodowata Niflheim. Z serca Nifheim wypływało 11 rzek, których trujący prąd hartował się na lodzie. Unosząca się z nich żrąca para tworzyła szron. Gromadził się on warstwa po warstwie, aż zaczął się rozprzestrzeniać na Ginnungagap.
 
1 , 2 , 3