Blog > Komentarze do wpisu

Islam

Islam należy do religii monoteistycznej, objawiona arabskiemu prorokowi Mahometowi przez jednego Boga – Allaha. Około 1,2 mld ludzi na świecie to muzułmanie – którzy tworzą społeczność wiernych zwanej umma. Muzułmanie osiedlają głównie Azję i Afrykę. Wyznawcy to w 93% Arabowie, znaczna większość Turków, Persów, Afgańczyków, Pakistańczyków oraz Indonezyjczyków. W Europie Islam jest 2 religią zaraz po Chrześcijaństwie wyznawaną przez Muzułmanów na Bałkanach (Turcja, Bułgaria, Kosowo, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina). Islam stanowi kontynuację wcześniejszych religii monoteistycznych: Judaizmu i Chrześcijaństwa. Muzułmanie uznają ją za religię Abrahama. Muzułmanie odrzucają nazwę Mahometanizm, ponieważ oznacza to, że Mahomet posiadał Boską naturę natomiast Bóg objawił się Mahometowi, który był jedynie prorokiem.

Rok 638 uznano za początek nowej ery liczonej w latach księżycowych, krótszych o 12 dni od lat słonecznych.

Po śmierci Mahometa 632 roku w wyniku podbojów Islam rozszerzał się na cały Bliski Wschód i Afrykę Północną, gdzie dzięki handlowi i wpływom kulturalnym bujnie się rozwijał.

Podstawą wierzeń jest monoteizm, który odrzuca antropomorfizm Boga (Allaha). Bóg to czysta abstrakcja. Wyróżnia się 99 przymiotów miłosiernego Boga. Największym grzechem jest przypisanie Bogu wspólników (szirk). Dogmaty obejmują także wiarę w anioły i szatana. Wyznawcy Islamu wierzą w proroków i wysłanników biblijnych: Noego, Abrahama, Mojżesza oraz Jezusa. Ostatnim prorokiem jest Mahomet. Świętymi, objawionymi księgami są (pomijając ostatnie objawienie, którym jest Koran) Tora, Psalmy Dawidowe i Ewangelia. Muzułmanie wyznają w sąd ostateczny piekło i raj.

Koran i sunna

Po śmierci Mahometa opracowano tekst objawień zwany Koranem tzw. Recytacją słów Boga. Zawiera on podstawowe dogmaty oraz pokazuje muzułmańską wersję dziejów ludzkości i proroków. Składa się ze 114 rozdziałów zwanych surami ułożonymi wg długości: od najdłuższych (306 ajatów tj. wersów) do najkrótszych (3 wersy). Koran otwiera sura Al-Fatiha licząca 7 ajatów i spełniająca funkcję podstawowej modlitwy. Tłumaczenia Koranu są uznawane przez muzułmanów za jego interpretację, ponieważ język i styl tekstu koranicznego nie jest możliwy do naśladowania oraz oddania go w innym języku. Owa nienaśladowość nosi nazwę idżasz. Koran jest czytany przez specjalnie szkolonych Kari (Kurra) – recytatorów, istnieje 7 bazowych szkół recytacji Koranu. Koran uzupełniany jest przez tradycje Mahometa (sunna) – zawierająca jego wypowiedzi oraz relacje z jego postępowania zwane hadisami. Tradycje Mahometa gromadzono i klasyfikowano od IX wieku.

Kult. Nakazy i zakazy.

Rytuał Muzułmański wiąże się z 5 obowiązkami, zwanymi „filarami religii” (arkan ad-din), które obejmują: wyznanie wiary, modlitwę, post, jałmużnę i pielgrzymkę.

Wyznanie wiary – Szahada to potwierdzenie wiary monoteistycznej i posłannictwa proroka Mahometa, wyrażoną za pomocą słów: „nie ma bóstwa prócz Boga (Allaha), a Mahomet jest jego wysłannikiem”.

Modlitwa (Salad) odmawiana jest 5 razy na dobę: o świcie, w południe, wieczorem, o zachodzie słońca i w nocy. Porę modlitwy ogłasza z minaretu muezzin, śpiewnie recytujący wezwanie do modlitwy (azan). Przed modlitwą Muzułmanie dokonują rytuału (wudu) w celu osiągnięcia stanu czystości. Modlitwa jest odmawiana w czystym miejscu, zazwyczaj na dywaniku modlitewnym (sadżdżada). Tylko popołudniowa modlitwa w piątek powinna mieć charakter zespołowy i odbywać się w meczecie. Gromadzi się tam zwykle cała społeczność z danej miejscowości, której przewodzi imama. W czasie modlitwy Muzułmanie z całego świata zwracają się ku świątyni Al-Kaba w Mekce.

Post (saum) – powstrzymywanie się od jedzenia, picia, palenia i stosunków płciowych w ciągu dnia od wschodu do zachodu słońca przez cały miesiąc ramadan – 10 miesiąc kalendarza Muzułmańskiego.

Jałmużna (zakat) – to 2,5% opłata od posiadanego majątku, na rzecz sierot, wdów i ludzi upośledzonych.

Pielgrzymka do Mekki (Hadżdży), którą każdy zdrowy Muzułmanin powinien odbyć raz w życiu finansowo i fizycznie mogący uczestniczyć w podróży. Zwykle jest to 12 miesiąc kalendarza Muzułmańskiego, ale można również wybrać się o dowolnej porze na mniejszą pielgrzymkę zwaną umra. Uroczystości kończą się Świętem Ofiar, którą prorok Abraham chciał złożyć jako ofiarę z syna. Wierni składają wówczas ofiary ze zwierząt i spożywają ich mięso.

Muzułmańska tradycja nakazuje obrzezanie mężczyzn, w niektórych kulturach również kobiet. Zakazuje się spożywania alkoholu, narkotyków, hazardu, spożywania padliny, krwi i mięsa wieprzowego, lichwy oraz przedstawiania postaci ludzi i zwierząt w sztuce sakralnej. Dozwolone jest wielożeństwo (ograniczone do 4 żon), obecnie rzadko uwzględniane przez obecne prawo.

niedziela, 03 listopada 2013, paaanie
Tagi: islam koran

Polecane wpisy