Blog > Komentarze do wpisu

Bogowie starożytnej Grecji

Grecy wierzyli w wielu bogów, którzy wyglądem i zachowaniem przypominali ludzi. Bogowie ci żyli na Olimpie (najwyższej górze w Grecji), a przed wścibskim wzorkiem ludzi chroniła ich mgła.

Zeus – Pierwotnie był Bogiem zjawisk atmosferycznych tj. deszcz, śnieg czy błyskawice. To w kraju rolniczym takim jak Grecja, że stał się postacią bardzo ważną. Z czasem jednak stał się władcą wszystkich bogów oraz panem ludzi. Uważano Zeusa za wyraz sprawiedliwości, mądrości, wiecznego spokoju i ładu. Ceniono jego siłę, moc zniszczenia. To on przeniósł do świata ludzi reguły ustanowione przez siebie na Olimpie. W jego posiadaniu

Posejdon – syn Kronosa i Rei, brat Zeusa. Władał żywiołem wody (rzekami, morzami, wyspami i półwyspami). Podporządkowane mu były wszelkiego rodzaju bóstwa oraz twory morskie i słodkowodne. Jak wielu bogów uwodził kobiety śmiertelne, a jego potomstwo to głownie istoty z natury złe tj. cyklop Polifem. Jego atrybutem był trójząb, którym był w stanie wywoływać trzęsienie ziemi oraz uciszać błyskawice. Posejdon był czczony przede wszystkim przez marynarzy.

Hades – syn Kronosa i Rei, brat Zeusa i Posejdona, mąż Persefony. Pan i władca podziemi, rządził duszami zmarłych. Przedstawiany był jako brodaty mężczyzna trzymający w jednej dłoni róg obfitości, a w drugiej narzędzie rolnicze. Z tego powodu czcili go rolnicy. Hadesem nazywano również państwo umarłych, do którego trafiały złe dusze. Dusze ludzi prawych trafiały do raju zwanego Elizjum.

Hera – córka Kronosa i Rei, siostra a zarazem żona Zeusa. Sprawowali oni razem władzę nad bóstwami i ludźmi. Czczono ją jako opiekunkę, patronkę małżeństw. Chętnie mieszała się w sprawy ludzi. Prześladowała dzieci Zeusa zrodzone ze śmiertelnymi kobietami, np. Heraklesa, Dionizosa.

Atena – córka Zeusa, który połknął jej matkę w obawie, że urodzi mu dziecko, które pozbawi go władzy. Niebawem Zeus poczuł silny ból głowy, kazał Hefajstosowi rozłupać swą czaszkę. Wtedy z jego głowy wyskoczyła Atena. Czczono ją jako boginię sprawiedliwości, opiekunkę wojowników. Miała przyzwolenie Zeusa na wpływanie na bieg wojny. Jej atrybutem była waga. Nauczyła ludzi jak wykorzystywać konie i pług w rolnictwie.środa, 30 października 2013, paaanie

Polecane wpisy