Blog > Komentarze do wpisu

Bogowie starożytnego Egiptu

Egipcjanie podobnie jak Mezopotamczycy byli politeistami. Za najwyższego wśród bogów uważali oni boga słońca Re – stwórcę i pana świata. Popularny był również Ozyrys – król świata zmarłych, w którym na posłusznego człowieka czekało wieczne szczęście. Syn Ozyrysa Horus czuwał nad pomyślnością faraona. Czczono także Amona – boga słonecznego miasta Teby oraz Ptaha (jego ziemskim wcieleniem był święty byk Apis).

W starożytnych Egipskich wierzeniach był silnie rozwinięty kult zmarłych. Dusza ludzka po opuszczeniu ciała płynęła łodzią przez labirynt korytarzy do miejsca, w których była postawiona przed sądem Ozyrysa. Jeżeli wynik przesłuchania sądu był pozytywny, to dusza wędrowała do krainy wiecznej szczęśliwości, gdzie egzystowała bez lęku, bólu, głodu i tęsknoty. Negatywny wynik osądu powodował, że dusza została pożerana. Po wejściu do Sali osądu zmarły usiłował przekonać bogów będących sędziami, że żył cnotliwie. Aby dusza przetrwała, konieczne było zachowanie ciała, dlatego też Egipcjanie znali świetnie sztukę mumifikacji. Zwłoki były suszone po uprzednim usunięciu wnętrzności i mózgu (były one umieszczane w urnach kanopskich stawianych na szafce przy sarkofagu). Następnie ciało wypełniane było sitowiem wymieszanym ze smołom było bandażowane i w ten sposób powstawała mumia. Mumia składana w trumnie, a ta z kolei w sarkofagu. Grobowce, w których składane były mumie były ozdabiane malowidłami by przypomnieć zmarłemu chwile z jego życia. Wstawiano do nich również przedmioty z codziennego użytku oraz jedzenie i wodę, ponieważ wierzono, że dusza ludzka (ka) odwiedza grobowiec.Najważniejsi bogowie Egiptu:

Re – bóg słońca, wyobrażany jako skarabeusz

Ozyrys – pan świata zmarłych

Amon – opiekun Teb, występujący pod postacią barana lub gęsi nilowej

Anubis – opiekun dusz, przyjmował postać szakala

Thot – bóg pisma, występujący pod postacią pawiana lub ibisa

Hathor – bogini miłości, patronka rodziny, wyobrażana jako postać krowy

Horus – opiekun faraona, wyobrażany jako sokół

Izyda – żona Ozyrysa, patronka matek

poniedziałek, 28 października 2013, paaanie

Polecane wpisy